logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 25 marca 2015 r.

ZP. 271.6.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 25 marca 2015 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Tarnowo Podgórne.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Oddział Poznań

Ul. Piękna 58

60-589 Poznań

Cena brutto: 207 498,55zł.

Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów. Bilans kryteriów oceny ofert był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 3 oferty.

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium Cena

Liczba punktów w kryterium w Ryzyka dodatkowe

Razem:

1.

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

Przedstawicielstwo Korporacyjne w Poznaniu

Ul. Piątkowska 163

60-650 Poznań

51,44 pkt

15,40 pkt

66,84 pkt

2.

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Oddział Poznań

Ul. Piękna 58

60-589 Poznań

80,00 pkt

13,40 pkt

93,40 pkt

3.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

Centrum Obsługi Klientów  Korporacyjnych

Ul. Wichrowa 1A

60-449 Poznań

Oferta została odrzucona

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono ofertę Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. Centrum Obsługi Klientów  Korporacyjnych Ul. Wichrowa 1A 60-449 Poznań na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., ponieważ  treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca nie podał informacji w tabeli pn. zakres ryzyk podlegających ocenie przez Zamawiającego, czy przyjmuje ryzyko w przypadku katastrofy budowlanej. 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 30/03/2015 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2015-03-25 14:57:09)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2015-03-25 14:57:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2015-03-25 14:57:09)