logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 24 luty 2014 r.

ZP. 271.6.2014

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 24 lutego 2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektów przebudowy dróg.

 

Wybrano oferty najkorzystniejsze niepodlegające odrzuceniu w ramach poszczególnych części:

•          część 1, 5, 7: P.W.K. - Projektowanie i Wykonawstwo Komunikacja Jan Wyrwiński Ul. Strumykowa 26A/12 65-101 Zielona Góra

Część 1 - cena brutto: 7 500,00zł.

Część 5 - cena brutto: 7 500,00zł.

Część 7 - cena brutto: 9 300,00zł.

•          Część 2, 3, 6, 8, 9: FORMA Pracownia Projektowa s.c. W.Formanowska, R.Formanowski Ul. Dębowa 6 64-115 Święciechowa

Część 2 - cena brutto: 7 195,50zł.

Część 3 - cena brutto: 4 428,00zł.

Część 6 - cena brutto: 4 428,00zł.

Część 8 - cena brutto: 7 195,50zł.

Część 9 - cena brutto: 4 428,00zł.

•          Część 4: Biuro Studiów i Projektów Leśnictwa Sp. z o.o. Ul. Gdańska 112

90-508 Łódź

cena brutto: 7 380,00zł.

•          część 10, 11: eMWu Karolak ul. Dworcowa 1 63-400 Ostrów Wielkopolski

część 10 - cena brutto: 13 407,00zł.

część 11 - cena brutto: 7 995,00zł.

 

Oferty otrzymały maksymalną ilość punktów - 100 pkt. w ramach poszczególnych części.

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmy i odrzucono ich oferty:

a)      AUGMEN Consulting Group M.Kowalczyk sp.j. Ul. Wrocławska 5A 65-427 Zielona Góra - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., a tym samym nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

b)     PBS DIT Ryszard Przybył Ul. Kościuszki 60/4 62-300 Września - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., a tym samym nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

c)      SABRE Tomasz Szabelski Ul. Osiedlowa 5 62-050 Mosina- wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., a tym samym nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

d)     NAP-PROJEKT Michał Kruger, Rafał Toczak s.c. Objezierze 27/5 64-600 Oborniki - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., a tym samym nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania  w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

e)      Michał Bartosik Pracownia AMB Ul. Półwiejska 41/27 61-886 Poznań - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach części 10, wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., a tym samym nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach części 10.

f)       MW - PROJEKT Drogowa Pracownia Projektowa Marcin Wawrzyniak Ul. Wiklinowa 5/16

61-457 Poznań - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach części 10, wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., a tym samym nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowy o zamówienie publiczne mogą zostać zawarte po dniu 03/03/2014r.

 

W załączeniu:

-zestawienie ofert wraz z uzyskanymi punktami

  Pobierz: zestawienie ofert wraz z uzyskanymi punktami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-02-25 08:55:48)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-02-25 08:55:48)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-02-25 08:57:54)