logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 25 stycznia 2018 r.

WOP. 271.64.2017

Nowy nr sprawy: WOP.271.1.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

               

 

Informuję, że w dniu 25 stycznia 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę zastawki na rzece Samie w Jankowicach.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Zakład Budowlano-Montażowy Nowo-Instal-Bud s.c. Paweł i Michał Świergiel

Ul. Półwiejska 23

64-300 Nowy Tomyśl

Cena brutto - 285 464,73 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 4 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

Drew-Kos Dariusz Różycki

Ul. Chojnicka 74, 89-500 Tuchola

Adres do korespondencji:

Ul. Przemysłowa 3, 11-400 Kętrzyn

275 148,82

[x]

84

[x]

 

x

2.

Zakład Handlowo-Usługowy

Arkadiusz Jaranowski

Bobowicko, ul. Kasztanowa 13

66-300 Międzyrzecz

356 044,42

[48,11]

84

[40]

 

88,11

3.

Zakład Robót Inżynieryjno-Melioracyjnych INMEL Zbigniew Jabłoński

Ul. Wenedów 15

61-614 Poznań

743 629,22

[23,03]

84

[40]

 

63,03

4.

Zakład Budowlano-Montażowy Nowo-Instal-Bud s.c. Paweł i Michał Świergiel

Ul. Półwiejska 23

64-300 Nowy Tomyśl

 

285 464,73

[60]

84

[40]

 

 

100

 

Zamawiający informuje, że z postępowania odrzucono ofertę firmy Drew-Kos Dariusz Różycki Ul. Chojnicka 74, 89-500 Tuchola (Adres do korespondencji: Ul. Przemysłowa 3, 11-400 Kętrzyn) na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie udzielił wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny zaproponowanej w ofercie.

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 30/01/2018 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2018-01-25 11:54:17)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2018-01-25 11:54:17)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2018-01-25 11:54:17)