logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 25 stycznia 2012 r.

BOP. 271.4.2012

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora

nadzoru nad budową dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Sadach

 

 

 

          Informuje, że w dniu 24 stycznia 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Sadach.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

 

„PRO-BUD" Projektowanie, nadzorowanie, zarządzanie i wykonawstwo budowlane Krzysztof Kaźmierczak

60-195  Poznań, ul. J. Porazińskiej 52

Cena oferty: 23.370,00 zł brutto

 

W postępowaniu wpłynęło 11 ofert:

 • 1. Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6

Cena oferty: 168.510,00 zł brutto, liczba punktów - 90

 

 • 2. „PRO-BUD" Projektowanie, nadzorowanie, zarządzanie i wykonawstwo budowlane

Krzysztof Kaźmierczak

60-195  Poznań, ul. J. Porazińskiej 52

Cena oferty: 23.370,00 zł brutto, liczba punktów - 100

 

 • 3. Kierowanie i Nadzorowanie Robót Budowlanych inż. Tomasz Wicher

64-500 Szamotuły, Kępa ul. Jagodowa 67

Cena oferty: 56.457,00 zł brutto, liczba punktów - 95

 

 • 4. Konsorcjum firm:

POI Sp. z o.o. ul. Szeroka 1  88-100 Inowrocław

Building Supervision Services Polska Sp. z o.o. Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

Cena oferty: 110.000,00 zł brutto, liczba punktów - 92

 

 • 5. POWIERNICTWO KORDEK Biuro Obsługi Budownictwa Stanisław Kordek

84-230  Rumia, ul. Gdańska 47/31

Cena oferty: 81.180,00 zł brutto, liczba punktów - 94

 

 • 6. ABAKUS Prowadzenie i Nadzorowanie Inwestycji Barbara Kubiak

ul. Pozdawnicka 22  60-187 Poznań

Cena oferty: 126.690,00 zł brutto, liczba punktów - 91

 

 • 7. DEMIURG Sp. z o.o. S.K. ul. Płowiecka 11/2 60-277 Poznań

Cena oferty: 98.092,50 zł brutto, liczba punktów - 93

 

 • 8. PUH REMIX, Kicin ul. Poznańska 13, 62-004 Czerwonak

Cena oferty: 30.748,77 zł brutto, liczba punktów - 99

 

 • 9. Zakład Obsługi Inwestycji INBUD s.c. A. Cija. J. Pawlęty Os. Słowackiego 24 64-980 Trzcianka

Cena oferty: 47.232,00 zł brutto, liczba punktów - 97

 

 • 10. PUB „TORABUD" Tomasz Rakoca, ul. Rodu Czaplów 29 88-100 Inowrocław

Cena oferty: 41.082,00 zł brutto, liczba punktów - 98

 

 • 11. MD PROJEKT - Kompleksowe Usługi Inżynierskie Dariusz Śródecki

Cena oferty: 47.674,80,00 zł brutto, liczba punktów- 96

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
25.01.2012 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2012-01-25 08:53:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2012-01-25 08:53:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2012-01-25 08:53:07)