logo
logo bip
 

      Tarnowo Podgórne, dnia 24 sierpnia 2012 r.

ZP.271.47.2012

 

Z A W I A D O M I E N I E

O  W Y B O R Z E   N A J K O R Z Y S T N I E J S Z E J   O F E R T Y

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Ceradz Kościelny, ul. Palaczówka - etap I

 

            Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 23 sierpnia 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Ceradz Kościelny, ul. Palaczówka - etap I.

W postępowaniu złożono 4 oferty. Poniżej zestawienie złożonych ofert wraz z punktacją.

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena oferty

Punktacja

1.

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELTRANS Marek Łeske

Ul. 1 Maja 10A

62-065 Grodzisk Wielkopolski

 

 

52 609,33 zł

 

 

97

2.

PNP Sp. z o.o.

Ul. Rzemieślnicza 7

62-002 Suchy Las

 

 

36 092,09 zł

 

98

3.

INSTAL BUD Michał Prędki

Ul. Wiśniowa 3

64-412 Chrzypsko Wielkie

 

 

24 805,51 zł

 

100

4.

SEM Zakład Elektrotechniczny Sp. j. Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak

Ul. Podgórne 6

62-051 Łęczyca

 

 

32 775,72 zł

 

99

 

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez:

 

INSTAL BUD Michał Prędki

Ul. Wiśniowa 3

64-412 Chrzypsko Wielkie

cena 24 805,51 zł  brutto.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.94 ust.2 pkt. 3a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 24 sierpnia 2012 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2012-08-24 09:22:23)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2012-08-24 09:22:23)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2012-08-24 11:47:33)