logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 23 lipca 2014 r.

ZP. 271.36.2014

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

            Informuję, że w dniu 23 lipca 2014 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową dróg.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu w ramach poszczególnych części:

część 1:

SABRE Tomasz Szabelski Ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina

Cena oferty: 8 607,54 zł. brutto

część 2:

SABRE Tomasz Szabelski Ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina

Cena oferty: 1 796,00 zł. brutto

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. w ramach poszczególnych części.

 

W postępowaniu złożono 4 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

Część 1

(liczba uzyskanych punktów)

 

Cena brutto oferty w zł

Część 2

(liczba uzyskanych punktów)

 

1.

HEN-K Inwestycje, Handel, Marketing

Ul. Budowlanych 10m4, 62-081 Baranowo

15 375,00

(98)

4 305,00

(98)

2.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk

Ul. Grzybowa 3/4, 62-030 Luboń

12 054,00

(99)

2 706,00

(99)

3.

SABRE Tomasz Szabelski

Ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina

8 607,54

(100)

1 796,00

(100)

4.

PUH REMIX

Ul. Poznańska 13, 62-004 Kicin

19 067,46

(97)

8 858,46

(97)

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne umowa może zostać zawarta po dniu 24/07/2014 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-07-24 09:14:18)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-07-24 09:14:18)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-07-24 09:14:18)