logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 23 kwietnia 2014 r.

ZP. 271.22.2014

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 23 kwietnia 2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ceradzu Kościelnym (Radosna Szkoła).

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

FreeKids s.c. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski

Trzęsowice 32, 55-106 Zawonia

Cena brutto: 113 411,13 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.  

 

W postępowaniu złożono  2 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł.

Liczba uzyskanych punktów

1.

Saternus Distribution Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Nowa 32, 41-500 Chorzów

117 614,81

(po poprawieniu omyłki)

x

2.

FreeKids s.c. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski

Trzęsowice 32, 55-106 Zawonia

113 411,13

100

 

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmę i odrzucono jej ofertę:

Saternus Distribution Sp. z o.o. Sp.k.Ul. Nowa 32, 41-500 Chorzów - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., uzupełniając dokument, nie wykazał braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp na dzień składania ofert. Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana została za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 29/04/2014r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-04-24 10:00:58)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-04-24 10:00:58)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-04-24 10:00:58)