logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 23 kwietnia 2014 r.

ZP. 271.27.2014

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 23 kwietnia 2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Tarnowie Podgórnym.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o.

Ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno

Cena oferty: 486 466,87 zł brutto

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.  

 

W postępowaniu złożono  9 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

Liczba uzyskanych punktów

1.

DAWAR SPORT Sp. z o.o.

Ul. Izbicka 5/7, 60-458 Poznań

647 880,52

x

2.

JUL-DOM

Ul. Mochnackiego 17/6, 71-172 Szczecin

499 802,19

(po poprawieniu omyłki)

99

3.

Biuro Jakości „correct" Tomasz Radosław Bronowicki

Ul. Klemensiewicza 17/46, 70-028 Szczecin

649 276,95

x

4.

Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o.

Ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno

486 466,87

(po poprawieniu omyłki)

100

5.

TORAKOL Rajmund Zalewski

Koszczały, 88-210 Dobre

560 423,76

(po poprawieniu omyłki)

x

6.

Przedsiębiorstwo Budowlane MONOBET Marian Andrzejewski

Ul. Dojazdowa 7, 43-100 Tychy

602 315,32

(po poprawieniu omyłki)

97

7.

MULTISPORT Karina Komornicka

Ul. Kolista 25, 40-486 Katowice

543 235,90

X

8.

MANUFAKTURA Marek Koguciuk

Ul. Zielona 18/4, 71-013 Szczecin

535 050,00

X

9.

MARDO-SPORT Sp. z o.o.

Ul. Wydmowa 10, 62-041 Puszczykowo

542 450,45

(po poprawieniu omyłki)

98

 

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmy i odrzucono ich oferty:

  1. Biuro Jakości „correct" Tomasz Radosław Bronowicki Ul. Klemensiewicza 17/46, 70-028 Szczecin - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. oraz nie złożył wyjaśnień zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp i tym samym nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. TORAKOL Rajmund Zalewski Koszczały, 88-210 Dobre - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. oraz nie złożył wyjaśnień zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp i tym samym nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania również odrzucono oferty nw. firm:

  1. DAWAR SPORT Sp. z o.o. Ul. Izbicka 5/7, 60-458 Poznań - oferta uznana za odrzuconą na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie wycenił pozycji nr 30 przedmiaru budowlanego.
  2. MULTISPORT Karina Komornicka Ul. Kolista 25, 40-486 Katowice - oferta uznana za odrzuconą na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie wycenił pozycji nr 3 przedmiaru elektrycznego.
  3. MANUFAKTURA Marek Koguciuk  Ul. Zielona 18/4, 71-013 Szczecin - oferta uznana za odrzuconą na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie załączył do oferty wymaganych kosztorysów ofertowych.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 29/04/2014r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-04-24 09:28:37)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-04-24 09:28:37)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-04-24 09:28:37)