logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 23 kwietnia 2014 r.

ZP. 271.26.2014

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 23 kwietnia 2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Ceradzu Kościelnym.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

MARDO-SPORT Sp. z o.o.

Ul. Wydmowa 10, 62-041 Puszczykowo

Cena oferty: 209 939,46 zł brutto

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.  

 

W postępowaniu złożono  10 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

Liczba uzyskanych punktów

1.

DAWAR SPORT Sp. z o.o.

Ul. Izbicka 5/7, 60-458 Poznań

307 375,50

97

2.

MARDO-SPORT Sp. z o.o.

Ul. Wydmowa 10, 62-041 Puszczykowo

209 939,46

(po poprawieniu omyłki)

100

3.

JUL-DOM

Ul. Mochnackiego 17/6, 71-172 Szczecin

275 643,00

x

4.

Biuro Jakości „correct" Tomasz Radosław Bronowicki

Ul. Klemensiewicza 17/46, 70-028 Szczecin

284 840,72

(po poprawieniu omyłki)

x

5.

MULTISPORT Karina Komornicka

Ul. Kolista 25, 40-486 Katowice

241 845,61

(po poprawieniu omyłki)

x

6.

TORAKOL Rajmund Zalewski

Koszczały, 88-210 Dobre

297 002,25

(po poprawieniu omyłki)

x

7.

Przedsiębiorstwo Budowlane MONOBET Marian Andrzejewski

Ul. Dojazdowa 7, 43-100 Tychy

287 115,33

(po poprawieniu omyłki)

98

8.

Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o.

Ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno

285 703,25

x

9.

MATEJKO DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Ul. Poznańska 99, 61-160 Poznań/Czapury

286 296,56

(po poprawieniu omyłki)

 

99

10.

MANUFAKTURA Marek Kogucik

Ul. Zielona 18/4, 71-013 Szczecin

299 997,00

x

 

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmy i odrzucono ich oferty:

  1. Biuro Jakości „correct" Tomasz Radosław Bronowicki Ul. Klemensiewicza 17/46, 70-028 Szczecin - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. oraz nie złożył wyjaśnień zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp i tym samym nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu. Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana została za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. MULTISPORT Karina Komornicka Ul. Kolista 25, 40-486 Katowice Szczecin - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. oraz nie złożył wyjaśnień zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp w terminie wskazanym przez Zamawiającego i tym samym nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu. Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana została za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  3. TORAKOL Rajmund Zalewski Koszczały, 88-210 Dobre - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. i tym samym nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu. Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana została za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. MANUFAKTURA Marek Kogucik Ul. Zielona 18/4, 71-013 Szczecin - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. złożył wyjaśnienia, które nie potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana została za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania również odrzucono oferty nw. firm:

  1. JUL-DOM Ul. Mochnackiego 17/6, 71-172 Szczecin - oferta uznana za odrzuconą na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie wycenił pozycji nr 20 kosztorysu.
  2. Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o. Ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno - oferta uznana za odrzuconą na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie wycenił pozycji nr 31 przedmiaru.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 29/04/2014r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-04-24 09:46:46)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-04-24 09:46:46)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-04-24 09:46:46)