logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 24 lutego 2010 r.

BOP.3411-9/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad remontami nawierzchni

i budową dróg na terenie gminy Tarnowo Podgórne

 

 

 

            Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 23 lutego 2009 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad remontami nawierzchni i budową dróg na terenie gminy Tarnowo Podgórne.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez:

 

P.U.H. REMIX

Kicin ul. Poznańska 13

62-004   Czerwonak

w cenie  44.502,02 brutto.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

            Jednocześnie w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art.94 ust.2 pkt. 3a ustawy Pzp informuję, że umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 24 lutego 2010 r.

 

Informuję także, że w ofercie PUH REMIX dokonano na podstawie art.87 ust2 pkt.2 ustawy Pzp poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej polegającej na podliczeniu wartości poszczególnych cen. Jest w ofercie - wartość brutto 44.502,00 zł, powinno być - wartość brutto - 44.502,02 zł brutto.

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-21

Pobierz: druki

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-02-24 08:55:27)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-02-24 08:55:27)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-02-24 08:55:27)