logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 23 grudnia 2009 r.

BOP.3411-104/09

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową

ul. Poznańskiej w Tarnowie Podgórnym - DG 322005P odcinek od ul. Pocztowej

do skrzyżowania z DK92 wraz z kanalizacją deszczową.

 

 

 

            Informuję, że w dniu 22 grudnia 2009 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową  ul. Poznańskiej w Tarnowie Podgórnym - DG 322005P odcinek od ul. Pocztowej do skrzyżowania z DK92 wraz z kanalizacją deszczową.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez:

 

Biuro Techniczne RODE

Romuald Deja

Os. B. Śmiałego 31/18

60-682   Poznań

w cenie  108.580,00 brutto.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-18

            - druk ZP-19

            - druk ZP-21

Pobierz: druki

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-12-23 10:28:25)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-12-23 10:28:25)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-12-23 10:28:25)