logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 23 listopada 2011 r.

BOP. 271.83.2011

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

dot. postępowania o zamówienie publiczne

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego

dostępu do Internetu wraz z dostawą modemów

oraz komórkowych aparatów telefonicznych.

            Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 21 listopada 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z dostawą modemów oraz komórkowych aparatów telefonicznych.

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez:

PTK Centertel Sp. z o.o.

01-230 Warszawa,

ul. Skierniewicka 10 A

według poniżej podanych cen jednostkowych brutto:

C1 -   0,66 zł brutto

C2 - 50,43 zł brutto

C3 - 20,91 zł brutto

C4 - 11,07 zł brutto

C5 - 18,45 zł brutto

C6 -   0,25 zł brutto

Wybrano ofertę najkorzystniejszą nie podlegającą odrzuceniu.

W postępowaniu złożono jedną ofertę

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
23.11.2011 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-11-23 09:07:52)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-11-23 09:07:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-11-23 09:15:26)