logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 22 października 2015 r.

ZP. 271.35.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 22 października 2015 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie chodnika przy ul. Palaczówka w Ceradzu Kościelnym.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Zakład Drogowo-Budowlany

Krzysztof Jaworski

Dąbrówka, ul. Polna 14

62-070 Dopiewo

Cena brutto: 86 888,80 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 3 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt.]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt.]

Łączna liczba punktów

1.

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

109 483,42

[76,98]

60

[3]

79,98

2.

Zakład Drogowo-Budowlany

Krzysztof Jaworski

Dąbrówka, ul. Polna 14

62-070 Dopiewo

86 888,80

[97]

60

[3]

100

3.

ORBUD Andrzej Orzeł, Tomasz Orzeł

Os. Bolesława Śmiałego 1/26

60-682 Poznań

103 608,00

[81,35]

60

[3]

84,35

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 23/10/2015 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2015-10-23 09:23:47)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2015-10-23 09:23:47)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2015-10-23 09:23:47)