logo
logo bip

 

 

Tarnowo Podgórne, dnia 23 września 2009 r.

BOP.3411-74/09

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad

budową dróg na terenie gminy Tarnowo Podgórne

 

 

 

 

         Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 22 września 2009 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową dróg na terenie gminy Tarnowo Podgórne

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez:

HEN-K Inwestycje Handel Marketing

ul. Budowlanych 10/4

62-081   Baranowo

w cenie 6.620,37 zł brutto.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-21

 

Pobierz: druki

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-09-23 09:25:27)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-09-23 09:25:27)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-09-23 09:25:27)