logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 22 sierpnia 2018 r.

WOP.271.45.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

część 2

 

               

Informuję, że w dniu 22 sierpnia 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne w części 2 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi cateringowej w szkołach podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Część 2:

K10 Sp. z o.o.

Ul. Poznańska 10, Lusowo

62-080 Tarnowo Podgórne

wartość brutto: 1 353 024,00 zł.

 

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów. Bilans ceny, doświadczenia zawodowego i kwoty deklarowanego wkładu do kotła był najkorzystniejszy.

 

część 2

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Doświadczenie zawodowe w szt.

[pkt]

Kwota deklarowanego wkładu do kotła w zł.

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

DGP CATERING PARTNER Sp. z o.o.

Ul. N. M. Panny 14/1

59-220 Legnica

1 537 185,60

[x]

6

[x]

6,50

[x]

x

2.

K10 Sp. z o.o.

Ul. Poznańska 10, Lusowo

62-080 Tarnowo Podgórne

1 353 024,00

[60]

5

[14]

6,50

[20]

94

3.

Gastro Irena Dzwonnik

Ul. Mieszka I-go 5/35

97-300 Piotrków Trybunalski

1 409 400,00

[57,60]

5

[14]

6,50

[20]

91,60

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania w części 1 i 2 odrzucono ofertę firmy DGP CATERING PARTNER Sp. z o.o. Ul. N. M. Panny 14/1 59-220 Legnica na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca złożył ofertę na część 1 i 2 zamówienia, natomiast Zamawiający zapisał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale V, że „Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część zamówienia".

 

Umowa o zamówienie publiczne na część 2 może zostać zawarta po dniu 3/09/2018 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2018-08-23 09:06:12)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2018-08-23 09:06:12)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2018-08-23 09:06:12)