logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 22 sierpnia 2016 r.

ZP. 271.45.2016

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

                Informuję, że w dniu 22 sierpnia 2016 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Kokoszczynie.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Konsorcjum:

Lider: M-Plus Sp. z o.o.

Ul. Gronowska 46, 64-100 Leszno

Partner: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Sp. Jawna

Tadeusz i Artur Michalski

Ul. Gronowska 46, 64-100 Leszno

Cena brutto: 359 173,30 zł

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 5 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt.]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt.]

Łączna liczba punktów

1.

P.H.U. „DROMAC"

Maciej Dobrowolski

Ul. Staszica 18

66-300 Międzyrzecz

387 413,19 zł

[89,93]

60

[2,14]

92,07

2.

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych

„TECHNUS" sp. z o.o.

Ul. Bukowska 237

60-189 Poznań

473 586,69 zł

[x]

60

[x]

x

3.

USŁUGI BUDOWLANE

WIESŁAW SZAŁATA

Ul. Wieleńska 49

64-410 Sieraków

491 015,37 zł

[70,95]

60

[2,14]

73,09

4.

DEMIURG

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka komandytowa

ul. Lubeckiego 2

60-348 Poznań

526 460,02 zł

[66,18]

60

[2,14]

68,32

5.

Konsorcjum:

Lider: M-Plus Sp. z o.o.

Ul. Gronowska 46

64-100 Leszno

Partner: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Sp. Jawna

Tadeusz i Artur Michalski

Ul. Gronowska 46, 64-100 Leszno

359 173,30 zł

[97,00]

84

[3]

100

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono ofertę Przedsiębiorstwa Usług Technicznych „TECHNUS" sp. z o.o. Ul. Bukowska 237 60-189 Poznań, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Brak w kosztorysie ofertowym zestawienia cen robocizny i sprzętu, które było wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 29/08/2016 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-08-23 09:32:31)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-08-23 09:32:31)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-08-23 09:32:31)