logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 23 sierpnia 2012 r.

 

ZP.271.49.2012

Z A W I A D O M I E N I E

O    W Y B O R Z E    N A J K O R Z Y S T N I E J S Z E J   O F E R T Y

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji technicznej odtworzenia rowu przydrożnego wraz z częściowym zarurowaniem wzdłuż ul. Szerokiej w Kokoszczynie

 

Informuję, że w dniu 23 sierpnia 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji technicznej odtworzenia rowu przydrożnego wraz z częściowym zarurowaniem wzdłuż ul. Szerokiej w Kokoszczynie.

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez firmę:

          Instal - Poznań PROJEKT Sp. z o.o.

         Ul. J.Hallera 6-8

         60-104 Poznań

           Cena oferty: 27 183,00 zł brutto

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

W postępowaniu złożono 2 oferty. Poniżej zestawienie wraz z przyznaną punktacją.

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena oferty

Punktacja

1.

 

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM Julian Kaluba

Os. Bolesława śmiałego 30/75

60-682 Poznań

 

 

 

28 782,00 zł

 

 

99

2.

 

INSTAL - POZNAŃ PROJEKT Sp. z o.o.

Ul. Hallera 6-8

60-104 Poznań

 

 

 

27 183,00 zł

 

 

100

 

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit.a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
23.08.2012 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2012-08-23 14:17:29)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2012-08-23 14:17:29)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2012-08-23 14:17:29)