logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 23 sierpnia 2012 r.

ZP.271.42.2012

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

O  W Y B O R Z E   N A J K O R Z Y S T N I E J S Z E J   O F E R T Y

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę drenażu odwadniającego teren placu zabaw przy przedszkolu i kanalizacji deszczowej w Tarnowie Podgórnym

 

            Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 23 sierpnia 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę drenażu odwadniającego teren placu zabaw przy przedszkolu i kanalizacji deszczowej w Tarnowie Podgórnym.

W postępowaniu złożono 9 ofert. Zestawienie złożonych ofert wraz z punktacją stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez:

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe

Ander-87 Tomasz i Grzegorz Janaszak

Ul. Poznańska 21

62-040 Puszczykowo

cena 66 421,66 zł  brutto.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

Informuję również, że w ofertach:

nr 1 firmy NOWO-INSTAL-BUD poprawiono oczywiste omyłki rachunkowe, w związku z tym ostateczna wartość oferty wynosi 85 082,61 zł brutto,

nr 4 firmy ANDER-87 poprawiono oczywiste omyłki rachunkowe, w związku z tym ostateczna wartość oferty wynosi 66 421,66 zł brutto,

nr 9 firmy Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór i Wykonawstwo Instalacji C.O. poprawiono oczywistą omyłkę rachunkową, w związku z tym ostateczna wartość oferty wynosi 131 141,43 zł brutto.

Zamawiający informuje, że z postępowania wykluczono firmę DAR-ECO BUILDING ponieważ wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania zgodnie z art.26 ust.3 ustawy.

Podstawa prawna: art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferta firmy DAR-ECO BUILDING została odrzucona, ponieważ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Podstawa prawna: art. 89 ust.1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.94 ust.1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 28 sierpnia 2012 r.

 

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Punktacja

1.

 Zakład Budowlano - Montażowy „Nowo-Instal-Bud" s.c.

Paweł i Michał Świergiel

Ul. Półwiejska 23

64-300 Nowy Tomyśl

 

85.082,61 zł

 

96

2.

WodAn Instalacje Sanitarne Andrzej Szypura

Ul. Lipowa 20

62-030 Luboń

 

81.843,08 zł

 

97

3.

MATT s.c.

Ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

 

78.901,95 zł

 

98

4.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe

Ander-87 Tomasz i Grzegorz Janaszak

Ul. Poznańska 21

62-040 Puszczykowo

 

66.421,66 zł

 

100

5.

Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM Stanisław Jachimowski

Ul. Dukielska 12

60-476 Poznań

 

86.912,91 zł

 

95

6.

 

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR-BRUK Sp. z o.o.

Os. Winiary 22/3

60-665 Poznań

 

67.966,61 zł

 

99

7.

 

 

Transport Drogowy, Ślusarstwo, Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie; Bromber Dariusz

Ul.Dworcowa 40 b

62-045 Pniewy

 

91.252,42 zł

 

94

8.

 

 

DAR-ECO BUILDING Wiesław Lech

Ul. Szamarzewskiego 8/3

60-516 Poznań

 

109.455,15 zł

 

Oferta odrzucona

9.

 

 

Projektowanie Kosztorysowanie Nadzór i Wykonawstwo Instalacji C.O. i Gazu Alicja Genderka

Ul. Agrestowa 1

63-800 Gostyń

 

131.141,43 zł

 

93

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2012-08-23 12:42:43)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2012-08-23 12:42:43)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2012-08-24 12:07:04)