logo
logo bip
   

Tarnowo Podgórne, dnia 23 sierpnia 2011 r.

BOP. 271.53.2011

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na urządzenie

Parku gen. Muśnickiego w Lusowie

 

 

 

         Informuje, że w dniu 22 sierpnia 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na urządzenie Parku gen Muśnickiego
w Lusowie

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy.

 

Zakład Kształtowania Zieleni „GARDENS"  Promnice, ul. Południowa 73  62-005   Owińska

Cena oferty: 256.640,70 zł brutto

 

W postępowaniu wpłynęło 5 ofert

  • 1. PARK-M Sp. z o.o. ul. Piaski 12 33-340 Stary Sącz

Cena oferty: 459.643,78 zł brutto, liczba punktów 96

 

  • 2. PHU ROSGARDEN ul. B. Śmiałego 11/16 70-351 Szczecin

Cena oferty: 329.399,15 zł brutto, liczba punktów 97

 

  • 3. „AGRO-ESTETYKA" Piotr Kowalczyk ul. Żwirki i Wigury 16/2 62-200 Gniezno

Cena oferty: 314.283,02 zł brutto liczba punktów 98

 

  • 4. PHU TRAWMAR Izabela Zawadzka Daszewice ul. Poznańska 39 61-160 Poznań

Cena oferty: 285.439,00 zł brutto liczba punktów 99

 

  • 5. Zakład Kształtowania Zieleni „GARDENS" Promnice, ul. Południowa 73 62-005 Owińska

Cena oferty: 256.640,70 zł brutto, liczba punktów 100

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
23.08.2011 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-08-23 13:06:04)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-08-23 13:06:04)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-08-23 13:14:05)