logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 22 lipca 2015 r.

ZP. 271.23.2015

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 22 lipca 2015 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę mola w Chybach.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

BHE Sp. z o.o.

Ul. Wojska Polskiego 88c

65-762 Zielona Góra

Cena brutto: 829 505,57 zł.

Oferta otrzymała 99,14 punktów. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 5 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt.]

Okres gwarancji w m-ach

[pkt.]

Łączna liczba punktów

1.

BHE Sp. z o.o.

Ul. Wojska Polskiego 88c

65-762 Zielona Góra

829 505,57

[97,00]

60

[2,14]

99,14

2.

AARSLEFF Sp. z o.o.

Al. Wyścigowa 6

02-681 Warszawa

Adres do korespondencji:

Al. Grunwaldzka 163, 80-266 Gdańsk

1 122 440,03

[71,68]

60

[2,14]

73,82

3.

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy BUDOMELIOR

UL. Bogusławskiego 77

62-002 Suchy Las

1 682 876,81

[47,81]

84

[3,00]

50,81

4.

MAT-BUD Michał Piechowiak

Ul. Główna 59

66-340 Przytoczna

479 698,86

[x]

60

[x]

x

5.

MUR-BET Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 27, 62-069 Dąbrowa

Adres do korespondencji:

Ul. Ajschylosa 23, 60-461 Poznań

1 260 689,72

[63,82]

60

[2,14]

65,96

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono ofertę firmy MAT-BUD Michał Piechowiak Ul. Główna 59 66-340 Przytoczna na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Brak w ofercie Wykonawcy w kosztorysie ofertowym zestawienia ilościowo - wartościowego materiałów, robocizny i sprzętu, tak jak to było wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 28/07/2015 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2015-07-23 08:50:46)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2015-07-23 08:50:46)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2015-07-23 08:50:46)