logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 23 czerwca 2014 r.

ZP. 271.31.2014

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 23 czerwca 2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kotłowni, remont mieszkań i klatki schodowej w budynku komunalnym wielorodzinnym w Tarnowie Podgórnym.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

Zakład Instalacji Sanitarnych KOWAL Robert Kowal

Ul. Poznańska 7/4, 62-045 Pniewy

Cena oferty: 144 659,25 zł brutto

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.  

 

W postępowaniu złożono 5 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

Liczba uzyskanych punktów

1.

Spółdzielnia Rzemieślnicza Blacharsko-Instalacyjna

Ul. Wierzbowa 3/4, 61-853 Poznań, skr. Poczt. 283

146 075,48

x

2.

Zakład Instalacji Sanitarnych KOWAL Robert Kowal

Ul. Poznańska 7/4, 62-045 Pniewy

144 659,25

(po poprawieniu omyłki)

100

3.

Firma HOPPE Tadeusz Hoppe

Ul. Wąska 20, 62-200 Gniezno

234 699,23

x

4.

Zakład Instalacji Sanitarnych Mieczysław Janiszewski

Ul. Jodłowa 15, 62-045 Pniewy

154 170,77

x

5.

ROTH Instalacje Sanitarne, Grzewcze i Gazowe

Ul. Błotna 17, 61-423 Poznań

177 825,57

99

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono oferty nw. firm:

 

1. Spółdzielnia Rzemieślnicza Blacharsko-Instalacyjna Ul. Wierzbowa 3/4, 61-853 Poznań, skr. Poczt. 283 - oferta uznana za odrzuconą na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca w kosztorysie ofertowym wycenił inny asortyment niż wymagany przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej:

a)         roboty instalacyjne w poz. 44:

- jest: „wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm"

powinno być: „wpusty ściekowe PCV z kratką 10x10 cm, o średnicy odpływu 100 mm"

- jest: „podwójny kurek kulowy ½" x ¾" - połączenie z rurą PEX 16mm"

powinno być: „Montaż zaworów przyłączeniowych, o średnicy nominalnej: 15 mm - z oringiem"

 

b)         roboty instalacyjne w poz. 111:

- jest: „dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 32mm, na ścianie"

powinno być: „Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść obustronnych do gazomierzy, na ścianach, przy średnicy przyłącza: 25 mm + monozłącze do gazomierza G4/6 5/4" x 5/4"

c)         roboty remontowe w poz. 1.1.40

jest „ bateria umywalkowa ścienna M1306"

powinno być „Baterie umywalkowe stojące"

d)        roboty remontowe w poz. 1.3.40

jest „ bateria umywalkowa ścienna M1306"

powinno być „Baterie umywalkowe stojące"

e)         roboty remontowe w poz. 2.4.40

jest „ bateria umywalkowa ścienna M1306"

powinno być „Baterie umywalkowe stojące"

f)         roboty remontowe w poz. 2.5.40

jest „ bateria umywalkowa ścienna M1306"

powinno być „Baterie umywalkowe stojące"

g)         roboty remontowe w poz. 2.6.40

jest „ bateria umywalkowa ścienna M1306"

powinno być „Baterie umywalkowe stojące"

h)         roboty remontowe w poz. 2.7.40

jest „ bateria umywalkowa ścienna M1306"

powinno być „Baterie umywalkowe stojące"

2.         Firma HOPPE Tadeusz Hoppe Ul. Wąska 20, 62-200 Gniezno - oferta uznana za odrzuconą na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca w kosztorysie ofertowym wycenił inny asortyment niż wymagany przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. W kosztorysie malowanie klatki schodowej w poz. 7:

- jest: „dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem  - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. Do 0,2m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10cm"

powinno być: „dwukrotne lakierowanie drzwi drewnianych"

3.         Zakład Instalacji Sanitarnych Mieczysław Janiszewski Ul. Jodłowa 15, 62-045 Pniewy - oferta uznana za odrzuconą na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W kosztorysie ofertowym - kotłownia wszystkie pozycje mają jeden opis : „kotłownia gazowa - technologia kotłowni". W kosztorysie ofertowym remontowo-budowlanym wszystkie pozycje mają jeden opis „wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek".

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 28/06/2014r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-06-23 15:35:31)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-06-23 15:35:31)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-06-23 15:35:31)