logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 22 maja 2012 r.

ZP. 271.9.2012

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

 

         Informuję, że w dniu 22 maja 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie
o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Sierosław, ul. Tenisowa.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy INSTAL BUD Michał Prędki Ul. Wiśniowa 3, 64-412 Chrzypsko Wielkie. Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

 

W postępowaniu wpłynęło 8 ofert:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł.

Liczba uzyskanych punktów

1.

PNP Sp. z o.o.

Ul. Rzemieślnicza 7, 62-002 Suchy Las

218 782,09

x

2.

ADA-LIGHT Sp. z o.o.

Budy Kozickie 56, 09-500 Gostynin

244 122,66

98

3.

Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o.

Ul. Toruńska 9, 26-600 Radom

257 091,33

97

4.

Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych

ENERGO-TECH Eugeniusz Pawlikowski

Cielimowo, ul. Kasztanowa 18, 62-220 Niechanowo

216 618,68

99

5.

INSTAL BUD Michał Prędki

Ul. Wiśniowa 3, 64-412 Chrzypsko Wielkie

187 135,62

100

6.

P.W. ELEKTROTECHBUD Rafał Rogala

Os. Tysiąclecia 18/6, 61-255 Poznań

274 287,48

96

7.

SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Spółka Jawna

Ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca

232 470,00

x

8.

INS-BUD Karol Kaczmarek

Ul. Powst. Chocieszyńskich 87, 62-065 Grodzisk Wlkp.

237 829,36

x

 

Z postępowania wykluczono firmę:

INS-BUD Karol Kaczmarek Ul. Powst. Chocieszyńskich 87, 62-065 Grodzisk Wlkp. na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania zgodnie z art.26 ust.3 ustawy.

Ofertę ww. wykonawcy odrzucono, gdyż została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego, podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

 

Z postępowania odrzucono również nw. firmy:

  • 1. PNP Sp. z o.o. Ul. Rzemieślnicza 7, 62-002 Suchy Las - oferta odrzucona, gdyż treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca nie wpisał w ofercie na jaki okres udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia. Zamawiający wymagał w SIWZ udzielenia minimum 36 miesięcy gwarancji. Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

•2.    SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Spółka Jawna

Ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca - oferta odrzucona, gdyż treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca nie wpisał w ofercie na jaki okres udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia. Zamawiający wymagał w SIWZ udzielenia minimum 36 miesięcy gwarancji. Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 28.05.2012 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2012-05-23 07:43:01)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2012-05-23 07:43:01)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2012-05-23 07:43:01)