logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 23 kwietnia 2013 r.

GJO.342.2.2013

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 23 kwietnia 2013r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na organizację kolonii letnich dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Tarnowo Podgórne.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu Konsorcjum Lider: MALTA FUN Marek Capiński Ul. Tulipanowa 8 62-070 Dopiewo; MALTA SKI & FUN Marcin Sadliński Ul. Wiankowa 2 61-131 Poznań

Cena oferty brutto za osobę - 594,00 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  3 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena oferty

brutto za osobę

Punktacja

1.

Alfa Tour Sp.j.

Ul. Wyspiańskiego 26b/8

60-758 Poznań

 

597,00 zł

 

99

2.

BRATKA - TRAVEL Sp. z o.o.

Ul. Kolista 26/33

54-152 Wrocław

 

551,63 zł

 

x

3.

Konsorcjum

Lider: MALTA FUN Marek Capiński

Ul. Tulipanowa 8

62-070 Dopiewo

MALTA SKI & FUN Marcin Sadliński

Ul. Wiankowa 2

61-131 Poznań

 

 

 

594,00 zł

 

100

 

Zamawiający odrzucił z postępowania ofertę firmy BRATKA - TRAVEL Sp. z o.o. Ul. Kolista 26/33 54-152 Wrocław - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający po dokonaniu wizji lokalnej miejsc zaproponowanych przez wykonawcę jako miejsc zakwaterowania dzieci, zgodnie z zapisami w SIWZ, stwierdził iż obiekt nie spełnia wymogów zapisanych i wymaganych w SIWZ. Na ścianach i sufitach pokoi, w których mają być zakwaterowane dzieci, i na korytarzu dużymi płatami odpada tynk i farba, są duże plamy wilgoci, w niektórych miejscach występuje pleśń (szczególnie w łazienkach). W łazienkach urządzenia sanitarne nie nadają się do użytku. W stołówce duże fragmenty wykładziny są zalane wodą. Szyby w drzwiach wejściowych do świetlicy są wybite, a stół do ping ponga nie nadaje się do użytku. Sala do zajęć świetlicowych nie jest wyposażona w stoły i krzesła. Urządzenia do gier sportowych zamontowane w parku są w stanie zagrażającym bezpieczeństwu użytkowników (niezabezpieczone metalowa części i druty). Zamawiający uznał, iż  od dnia składania ofert obiekt kolonijny nie spełnia wszystkich wymagań zapisanych w SIWZ. Nienależyte przygotowanie obiektu kolonijnego  i nienależyty stan sanitarny obiektów i pomieszczeń, z których mają korzystać uczestnicy kolonii  uniemożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 29/04/2013 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-04-23 11:24:28)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-04-23 11:24:28)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-04-23 11:24:28)