logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 23 marca 2010 r.

BOP.3412-13/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ul. Brzozowej w Przeźmierowie

 

 

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 23 marca 2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ul. Brzozowej
w Przeźmierowie wraz z elementami odwodnienia i usunięciem kolizji.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez:

 

Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych

TAR-DROG s.c.

ul. Poznańska 62a

62-080   Tarnowo Podgórne

w cenie 939.333,07 zł brutto.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

            Jednocześnie w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art.94 ust.2 pkt. 3a ustawy Pzp informuję, że umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 24 marca 2010 r.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-21

Pobierz: druki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-03-23 09:49:56)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-03-23 09:49:56)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-03-23 09:49:56)