logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 23 stycznia 2012 r.

BOP. 271.1.2012

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług

geodezyjnych na terenie gminy Tarnowo Podgórne

 

 

         Informuje, że w dniu 23 stycznia 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług geodezyjnych na terenie gminy Tarnowo Podgórne.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

 

Biuro Usług Geodezyjnych POMIAR 62-045  Pniewy, ul. Międzychodzka 14

            Cena oferty: 58.289,70 zł brutto

 

W postępowaniu wpłynęło 6 ofert:

 • 1. Firma Geodezyjna DAL-MIERZ s.c. os. Rusa 64/7 61245 Poznań

Cena oferty: 92.446,80 zł brutto,  liczba punktów - oferta odrzucona

 

 • 2. Biuro Usług Geodezyjnych POMIAR 62-045 Pniewy, ul. Międzychodzka 14

Cena oferty: 58.289,70 zł brutto, liczba punktów - 100

 

 • 3. Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych Edward Nowak 61-255 Poznań, os. Tysiąclecia 22/4

Cena oferty: 61.500,00 zł brutto, liczba punktów - 99

 

 • 4. Usługi Geodezyjno - Kartograficzne Grzegorz Jankowiak ul. Powst. Wlkp. 42 64-500 Szamotuły

Cena oferty: 76.764,30 zł brutto, liczba punktów - oferta odrzucona

 

 • 5. GEOX Usługi Geodezyjne Rafał Gładysiak ul. M. Konopnickiej 33 64-530 Kaźmierz

Cena oferty: 76.044,75 zł brutto, liczba punktów - 97

 

 • 6. BETA Katarzyna Szymura 62-030 Luboń, ul. Leśmiana 25b/3

Cena oferty: 74.587,20 zł brutto, liczba punktów - 98

 

Wykluczono następujących wykonawców

 1. Usługi Geodezyjno - Kartograficzne Grzegorz Jankowiak ul. Powst. Wlkp. 42  64-500  Szamotuły na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - wykonawca nie udokumentował spełniania warunku postawionego w postępowaniu i nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy.
 2.  Firma Geodezyjna DAL-MIERZ s.c.  os. Rusa 64/7  61 245  Poznań na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - wykonawca nie udokumentował spełniania warunku postawionego w postępowaniu przedstawione jak uzupełnienie dokumenty nie potwierdzają spełniania warunku określonego w pkt. 8c SIWZ.

 

Oferty wykonawców wykluczonych zostały odrzucone na podstawie art.89 ust.1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zgodnie z art.94 ust.1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 28 stycznia 2012 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2012-01-23 11:49:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2012-01-23 11:49:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2012-01-23 11:49:00)