logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 22 grudnia 2011 r.

BOP. 271.85.2011

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę

ul. Batorowskiej w Wysogotowie

 

          Informuję, że w dniu 21 grudnia 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Batorowskiej
w Wysogotowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy.

 

SKANSKA S.A. ul. Gen Zajączka 9 01-518 Warszawa

Cena oferty 331.933,58 zł brutto, 

 

W postępowaniu wpłynęło 14 ofert

 • 1. POL-DRÓG Kościan Sp. z o.o. Bonikowo ul. Dworcowa 29, 64-000 Kościan

Cena oferty: 352.808,53 zł brutto, liczba punktów - 98

 

 • 2. Przedsiębiorstwo Drogowe Ziajka Zbigniew ul. Chałupnicza 21 51-503 Wrocław

Cena oferty: 480.160,09 zł brutto,

Cena oferty po poprawie omyłki - 510.983,89 zł brutto,  liczba punktów - 88

 

 • 3. STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków

Cena oferty: 467.515,30 zł brutto, liczba punktów - 92

 

 • 4. Zakład Robót Inżynieryjno Ogólno Budowlanych Jerzy Łakomiak

ul. Kościuszki 42  64-300  Nowy Tomysl

Cena oferty: 348.088,44 zł brutto, liczba punktów - 99

 

 • 5. Berger Bau Polska Sp. z o.o. ul. Szczecińska 11 54-517 Wrocław

Cena oferty: 488.341,92 zł brutto, liczba punktów - 90

 

 • 6. DROGBET WIECZOREK Sp. J. Baranowo ul. Rolna 8-10 62-081 Przeźmierowo

Cena oferty: 434.176,84 zł brutto, liczba punktów - 94

 

 • 7. MATT s.c. ul. Poznańska 62a 62-080 Tarnowo Podgórne

Cena oferty: 493.072,22 zł brutto, liczba punktów - 89

 

 • 8. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak

ul. Kasztanowa 7   62-004  Czerwonak

Cena oferty: 753.408,16 zł brutto, liczba punktów - 87

 

 • 9. COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie

Cena oferty: 399.920,42 zł brutto,

Cena oferty po poprawie omyłki - 399.892,41 zł brutto,  liczba punktów - 96

 

 • 10. APRIVIA S.A. Wysogotowo ul. Skórzewska 35 62-081 Przeźmierowo

Cena oferty: 476.277,28 zł brutto,

Cena oferty po poprawie omyłki - 476.008,39 zł brutto,  liczba punktów - 91

 

 • 11. ZRDiM DROGMEL Jerzy Cegłowski Borowo Młyn ul. Starych Wierzb 17 62-010 Pobiedziska

Cena oferty: 371.878,09 zł brutto, liczba punktów - 97

 

 • 12. SKANSKA S.A. ul. Gen Zajączka 9 01-518 Warszawa

Cena oferty: 331.969,41 zł brutto,

Cena oferty po poprawie omyłki - 331.933,58 zł brutto,  liczba punktów - 100

 

 • 13. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR-BRUK Sp. z o.o. os. Winiary 22/3 60-665 Poznań

Cena oferty: 446.177,53 zł brutto,  liczba punktów - 93

 

 • 14. Konsorcjum firm:

Z.U.W. JACH-GUM Stanisław Jachimowski i Zakład Budowlano - Drogowy

Robert Jachimowski ul. Dukielska 12  60-476  Poznań

Cena oferty: 427.652,62 zł brutto, liczba punktów - 95

 

W ofercie nr 2 Przedsiębiorstwo Drogowe Ziajka Zbigniew poprawiono oczywistą omyłkę nie powodująca istotnej zmiany treści oferty. W pozycji 8 kosztorysu ofertowego „Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej ..."  przyjęto ilość 294 m2. Poprawiono na ilość zgodną  z przedmiarem robót załączonym do specyfikacji tj. 652 m2. W wyniku poprawienia powyższej omyłki, oferta podlegała przeliczeniu ceny która po poprawie wynosi 510.983,89 zł brutto. Wykonawca wyraził zgodę na poprawienie omyłki

 

W ofercie nr 9 firmy COLAS Polska Sp. z o.o. poprawiono w pozycji 2,5 i 6 kosztorysu ofertowego oczywiste omyłki rachunkowe polegające na błędnym przemnożeniu cen jednostkowych przez ilość. W wyniku poprawy omyłki rachunkowej cena ofert wynosi 399.892,41 zł brutto

 

W ofercie nr 10 firmy APRIVIA S.A. poprawiono w pozycji 10 kosztorysu ofertowego oczywistą omyłkę rachunkową polegającą na błędnym przemnożeniu ceny jednostkowej przez ilość. W wyniku poprawy omyłki rachunkowej cena ofert wynosi 476.008,39 zł brutto

 

W ofercie nr 12 firmy SKANSKA S.A. poprawiono w pozycji 2 - 13 kosztorysu ofertowego oczywiste omyłki rachunkowe polegające na błędnym przemnożeniu cen jednostkowych przez ilość. W wyniku poprawy omyłki rachunkowej cena ofert wynosi 331.933,58 zł brutto

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
22.12.2011 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-12-22 08:16:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-12-22 08:16:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-12-22 08:16:50)