logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 22 października 2010 r.

BOP.3412-78/10

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie

parku przy ul. Olszynowej w Przeźmierowie oraz wykonanie

nasadzeń drzew i krzewów, dostarczenie materiału sadzeniowego

oraz 3 letnią pielęgnację posadzonych roślin

 

 

 

 

 

            Informuje, że w dniu 21 października 2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie parku przy ul. Olszynowej w Przeźmierowie oraz wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, dostarczenie materiału sadzeniowego oraz 3 letnią pielęgnację posadzonych roślin.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez:

 

„ PLENER" Zakład Chirurgii Drzew

Golina ul. Polna 2

63-200   Jarocin

w cenie 191.059,20 brutto.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.94 ust.2 pkt. 3a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 22 października 2010 r.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-21

Pobierz: druki

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-10-22 08:55:16)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-10-22 08:55:16)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-10-22 08:55:16)