logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 22 sierpnia 2013 r.

ZP. 271.52.2013

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

                Informuję, że w dniu 22 sierpnia 2013r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Klonowej i ul. Pogodnej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Letniskowej w ramach zadania pn. „przebudowa ul. Letniskowej w Baranowie - etap II"

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

Roboty Ziemne i Melioracyjne Ryszard Dowhan

Ul. Wiśniowa 41

62-070 Dopiewo

Cena brutto: 277 246,22 zł

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  3 oferty.

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

(punktacja)

1.

Roboty Ziemne i Melioracyjne Ryszard Dowhan

Ul. Wiśniowa 41

62-070 Dopiewo

 

277 246,22 zł

(100)

2.

Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych TAR-DROG s.c.

Ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

 

346 769,08 zł

(98)

3.

STRABAG Sp. Z o.o

Ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

 

318 287,51 zł

(99)

 

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 23/08/2013r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2013-08-22 14:21:09)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2013-08-22 14:21:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2013-08-22 14:21:09)