logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 22 sierpnia 2012 r.

ZP. 271.46.2012

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

        Informuję, że w dniu 22 sierpnia 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji  inspektora nadzoru nad remontem budynku komunalnego w Sierosławiu przy ul. Dworskiej 3 oraz budową wjazdu i ścieżek pieszych na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Jankowicach.

 

W ramach poszczególnych części wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

część nr 1:

Budconsult Doradztwo Budowlane Ul. Chrobrego 29 64-720 Lubasz

Cena oferty: 3 198,00 zł brutto

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w ramach części nr 1 - 100 pkt.

część nr 2:

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SABRE Tomasz Szabelski; ul. Osiedlowa 5; 62-050 Mosina

Cena oferty: 2 357,91 zł brutto

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w ramach części nr 2 - 100 pkt.

W postępowaniu złożono 9 ofert.

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

Część 1

(liczba punktów)

Cena brutto oferty w zł

Część 2

(liczba punktów)

1.

Budconsult

Doradztwo Budowlane

Ul. Chrobrego 29

64-720 Lubasz

3 198,00

(100)

3 813,00

(98)

2.

KM Pracownia Projektowa s.c.

Ul. Wierzbięcice 5/19

61-569 Poznań

6 150,00

(96)

3 075,00

(99)

3.

Zakład Obsługi Inwestycji

INBUD s.c.

Andrzej Cija, Jan Pawlęty

Os. Słowackiego 24

64-980 Trzcianka

6 888,00

(95)

X

4.

PUH REMIX

Ul. Poznańska 13

62-004 Kicin

4 942,14

(98)

5 833,89

(95)

5.

MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynierskie inż. Dariusz Śródecki

Ul. Półwiejska 5

62-025 Kostrzyn Wlkp.

5 965,50

(97)

4 182,00

(96)

6.

Budownictwo - Flos

Mgr inż. Piotr Organista

Ul. Wenecka 2B/BM-1

62-080 Tarnowo Podgórne

3 259,50

(99)

x

7.

Jan Grzempa

Ul. Kaźmierczaka 10

64-000 Kościan

5 904,00 

Oferta odrzucona

2 952,00 

Oferta odrzucona

8.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SABRE Tomasz Szabelski

Ul. Osiedlowa 5

62-050 Mosina

x

2 357,91

(100)

9.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk

Ul. Grzybowa ¾

62-030 Luboń

x

3 838,22

(97)

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania w części 1 i 2 wykluczono firmę Jan Grzempa ul. Kaźmierczaka 10, 64-000 Kościan, ponieważ wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania zgodnie z art.26 ust.3 ustawy.

Podstawa prawna: art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferta firmy Jan Grzempa ul. Kaźmierczaka 10, 64-000 Kościan została odrzucona w części nr 1 i 2, ponieważ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Podstawa prawna: art. 89 ust.1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne na część 1 i 2 może zostać zawarta po dniu 27.08.2012 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2012-08-22 14:38:12)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2012-08-22 14:38:12)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2012-08-24 13:03:24)