logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 19 sierpnia 2011 r.

BOP. 271.55.2011

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na remonty nawierzchni

gruntowych tłuczniem

 

 

 

         Informuje, że w dniu 19 sierpnia 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remonty nawierzchni gruntowych tłuczniem.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Zakład Usługowo - Handlowy „BUD-HANEX"  ul. Wojska Polskiego 18, 62-035  Kórnik

Cena oferty: 418.464,45 zł

 

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty:

 

  • 1. Zakład Usługowo - Handlowy „BUD-HANEX" ul. Wojska Polskiego 18, 62-035 Kórnik

Cena oferty: 418.464,45 zł brutto, liczba punktów 100

 

  • 2. Zakład Drogowy ANTCZAK Mirosław Antczak, ul. Lutycka 83 60-478 Poznań

Cena oferty: 470.880,90 zł brutto, liczba punktów - 99

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 3 lit. a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
22.08.2011 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-08-22 09:43:42)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-08-22 09:43:42)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-08-22 09:43:42)