logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 21 lipca 2015 r.

ZP. 271.25.2015

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 21 lipca 2015 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę pasa drogowego ul. 25 Stycznia w Tarnowie Podgórnym.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Poznańska 62a

62-080   Tranowo Podgórne

Cena brutto: 829 520,73 zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 5 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt.]

 

Okres gwarancji

w m-ach

[pkt.]

Łączna liczba punktów

1.

EUROVIA POLSKA S.A.

Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5

55-040  Kobierzyce

894 463,53

[89,96]

61

[2,18]

92,14

2.

BUDROMEL Mateusz Cegłowski

Złotkowo, ul. Srebrna 2

62-002 Suchy Las

922 300,97

[87,24]

84

[3,00]

90,24

3.

INFRAKOM Sp. z o.o.

ul. F. Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

939 202,93

[85,67]

84

[3,00]

88,67

4.

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Poznańska 62a

62-080   Tranowo Podgórne

829 520,73

[97,00]

84

[3,00]

100,00

5.

INVESTON Sp. z o.o.

ul. Obrzycka 133

64-600   Oborniki

963 364,44

[x]

84

[x]

x

 

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono ofertę firmy INVESTON Sp. z o.o. ul. Obrzycka 133 64-600   Oborniki, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.  Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 27/07/2015 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2015-07-22 13:35:43)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2015-07-22 13:35:43)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2015-07-22 13:35:43)