logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 22 czerwca 2015 r.

ZP. 271.17.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 22 czerwca 2015 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zagospodarowania Płyty Rynku w Przeźmierowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Brukarstwo Kasprzak Sp. z o.o.

Ul. D. Cieszyńskiego 10

63-720 Koźmin Wielkopolski

Cena brutto: 1 644 332,77 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 7 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

(pkt.)

 

Okres gwarancji w m-ach

(pkt.)

Łączna ilość punktów

1.

Firma Budowlano-Drogowa PRASBET Sp.j.

Wojciech Hilger, Mariusz Ziemer

Ul. Malczewskiego 2

86-300 Grudziądz

1 773 322,13

(89,94)

84

(3,00)

92,94

2.

Giardino Sp. z o.o.

Ul. Welecka 4

72-006 Mierzyn

1 997 455,74

(x)

 

60

(x)

x

3.

Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera

Ul. Ks. Ignacego Posadzego 5B

62-040 Puszczykowo

1 988 787,26

(x)

60

(x)

x

4.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe AGROBEX Sp. z o.o.

Ul. Kochanowskiego 7

60-845 Poznań

1 910 693,38

(83,48)

84

(3,00)

86,48

5.

Budownictwo Drogowe Vigen Sp. z o.o.

Ul. Aleje Jerozolimskie 96

00-807 Warszawa

1 484 364,00

(x)

84

(x)

x

6.

TAR-DROG Sp. z o.o. S.k.

Ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

2 854 296,54

(55,88)

84

(3,00)

58,88

7.

Brukarstwo Kasprzak Sp. z o.o.

Ul. D. Cieszyńskiego 10

63-720 Koźmin Wielkopolski

1 644 332,77

(97,00)

84

(3,00)

100

 

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmy i odrzucono ich oferty:

Giardino Sp. z o.o. Ul. Welecka 4 72-006 Mierzyn - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. i tym samym nie potwierdził spełnianie warunków udziału w postepowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera Ul. Ks. Ignacego Posadzego 5B 62-040 Puszczykowo Mierzyn - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca uzupełniając dokumenty na wezwanie Zamawiającego nie potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono ofertę Budownictwo Drogowe Vigen Sp. z o.o. Ul. Aleje Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Wykonawca nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego, tak jak to było wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 29/06/2015 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2015-06-22 16:13:26)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2015-06-22 16:13:26)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2015-06-22 16:13:26)