logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 22 czerwca 2015 r.

ZP. 271.18.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 22 czerwca 2015 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę pasa drogowego ul. Skórzewskiej w Wysogotowie - budowa chodnika.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Zakład Usług Wielobranżowych JACH GUM Stanisław Jachimowski

Ul. Dukielska 12

60-476 Poznań

Cena brutto: 424 000,00 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 7 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt.]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt.]

Łączna liczba punktów

1.

TIT BRUK Tomasz Knopik

Ul. Tomaszowska 42/30/9

26-420 Nowe Miasto

446 879,91

[x]

60

[x]

x

2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak

Ul. Kasztanowa 7

62-004 Czerwonak

454 045,10

[90,58]

60

[2,14]

92,72

3.

Zakład Drogowo-Budowlany Mirosław Bogucki

Ul. Młyńska 56

62-052 Komorniki

461 465,32

[x]

60

[x]

x

4.

Zakład Usług Wielobranżowych JACH GUM Stanisław Jachimowski

Ul. Dukielska 12

60-476 Poznań

424 000,00

[97,00]

84

[3,00]

100

5.

Budownictwo Drogowe Vigen Sp. z o.o.

Al. Aleje Jerozolimskie 96

00-807 Warszawa

524 964,00

[x]

84

[x]

x

6.

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

446 766,42

[92,06]

84

[3]

95,06

7.

ORBUD Andrzej Orzeł, Tomasz Orzeł

Os. Bolesława Śmiałego 1/26

60-682 Poznań

610 221,27

[67,40]

60

[2,14]

69,54

 

 

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmy i odrzucono ich oferty:

TIT BRUK Tomasz Knopik Ul. Tomaszowska 42/30/9 26-420 Nowe Miasto - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. i tym samym nie potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta została odrzucona również na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.  Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.

 

Budownictwo Drogowe Vigen Sp. z o.o. Al. Aleje Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa- wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. i tym samym nie potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta została odrzucona również na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.  Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono również ofertę Zakładu Drogowo-Budowlanego Mirosław Bogucki Ul. Młyńska 56 62-052 Komorniki na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.  Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 29/06/2015 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2015-06-22 16:20:07)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2015-06-22 16:20:07)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2015-06-22 16:20:07)