logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 22 czerwca 2015 r.

ZP. 271.19.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 22 czerwca 2015 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ul. Otowskiej w Lusówku.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

INFRAKOM Sp. z o.o.

Ul. Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

Cena brutto: 475 988,94 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 5 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt.]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt.]

Łączna liczba punktów

1.

Budownictwo Drogowe Vigen Sp. z o.o.

Al. Aleje Jerozolimskie 96

00-807 Warszawa

540 954,00

[85,35]

84

[3]

88,35

2.

TIT BRUK Tomasz Knopik

Ul. Tomaszowska 42/30/9

26-420 Nowe Miasto

488 986,50

[94,42]

60

[2,14]

96,56

3.

INFRAKOM Sp. z o.o.

Ul. Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

475 988,94

[97,00]

84

[3]

100

4.

Budromel Mateusz Cegłowski

Złotkowo, ul. Srebrna 2

62-002 Suchy Las

490 123,02

[94,20]

84

[3]

97,20

5.

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

493 712,02

[93,52]

84

[3]

96,52

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 22/06/2015 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2015-06-22 16:24:05)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2015-06-22 16:24:05)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2015-06-22 16:24:05)