logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 21 kwietnia 2015 r.

ZP. 271.8.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 21 kwietnia 2015 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku Pałacu i budowy nowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Jankowicach.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu Pracowni Architektonicznej VOWIE STUDIO PLUS

Al. Jana Pawła II 20, 64-500 Szamotuły

Cena brutto: 141 905,10zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i terminu wykonania etapu 2 był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 18 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

(pkt.)

 

Termin wykonania etapu 2 w tygodniach

(pkt.)

Łączna liczba punktów

1.

PROFIL Jolanta Nowak

Ul. Lipowa 12, 44-100 Gliwice

237 390,00

(56,79)

10

(4,00)

60,79

2.

Zakład Usług Technicznych Architekt Wanda Grodzka

Ul. Oliwska 21/23 IV p. pok. 7

80-563 Gdańsk

249 321,00

(54,07)

10

(4,00)

58,07

3.

Paweł Smoczyk Architekt

Ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań

Adres do korespondencji:

Ul. Starołęcka 7, 61-361 Poznań

231 410,00

(58,26)

10

(4,00)

62,26

4.

AN ARCHI GROUP s.c.

T. Kacprowicz, K. Kacprowicz, R. Zadorożny, K. Odziomek

337 020,00

(40,00)

8

(5,00)

45,00

5.

HausePlex Sp. z o.o.

Ul. Młyńska 5/9, 60-729 Poznań

179 580,00

(x)

10

(x)

x

6.

Budconsult Doradztwo Budowlane

Ul. Chrobrego 29, 64-720 Lubasz

252 150,00

(x)

8

(x)

x

7.

JM Pracownia Projektowa

Ul. Wieśniacza 9, 62-200 Gniezno

145 140,00

(x)

10

(x)

x

8.

„Domagało Wnuk Architekci" Małgorzata Domagało-Wnuk

Al. 1-go Maja 87 lok. 315

90-755 Łódź

193 725,00

(69,59)

10

(4,00)

73,59

9.

S7 Firma Projektowo-Wykonawcza

Szymon Chojnacki

Uścikówiec 10A, 64-600 Oborniki

134 070,00

(x)

9

(x)

x

10.

SOUND&SPACE Sp. z o.o.

Ul. Władysława Biegańskiego 61A

60-682 Poznań

156 210,00

(x)

10

(x)

x

11.

AC Studio J. Sołgała J. Romański

Ul. Starowiejska 1H/2

61-664 Poznań

221 400,00

(60,89)

8

(5,00)

65,89

12.

PPUH VITARO Wojciech Jędrzejczyk

Dziepółć 3, 97-500 Radomsko

143 910,00

(93,68)

9

(4,44)

98,12

13.

PLAN Architektura i Nieruchomości

Małgorzata Demel-Zawiślak

Ul. Sienkiewicza 5, 43-100 Tychy

262 605,00

(x)

10

(x)

x

14.

Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza

Ul. Borowska 264, 50-558 Wrocław

467 400,00

(x)

10

(x)

x

15.

DEMIURG Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań

243 540,00

(55,35)

9

(4,44)

59,79

16.

WK ARCHITEKCI Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Zdobywców Monte Cassino 23

61-695 Poznań

168 510,00

(80,00)

10

(4,00)

84,00

17.

Archi-Development Sp. z o.o.

Ul. Niezłomnych 1, 61-894 Poznań

307 500,00

(43,84)

10

(4,00)

47,84

18.

Pracownia Architektoniczna VOWIE STUDIO PLUS

Al. Jana Pawła II 20, 64-500 Szamotuły

141 905,10

(95,00)

8

(5,00)

100

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmy i odrzucono ich oferty:

HausePlex Sp. z o.o. Ul. Młyńska 5/9, 60-729 Poznań - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Budconsult Doradztwo Budowlane Ul. Chrobrego 29, 64-720 Lubasz - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

JM Pracownia Projektowa Ul. Wieśniacza 9, 62-200 Gniezno - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta została odrzucona również na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.  Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.

SOUND&SPACE Sp. z o.o. Ul. Władysława Biegańskiego 61A 60-682 Poznań - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oferta została odrzucona również na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.  Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.

PLAN Architektura i Nieruchomości Małgorzata Demel-Zawiślak Ul. Sienkiewicza 5, 43-100 Tychy

- wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza Ul. Borowska 264, 50-558 Wrocław - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie złożył wyjaśnień  na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono ofertę firmy S7 Firma Projektowo-Wykonawcza Szymon Chojnacki Uścikówiec 10A, 64-600 Oborniki na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Zamawiający żądał w SIWZ, aby Wykonawca wskazał w ofercie elementy zamówienia, które zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. Wykonawca w formularzu ofertowym oświadczył, że zamówienie zrealizuje bez udziału podwykonawców. Jednakże z treści uzupełnionych na wezwanie Zamawiającego dokumentów wynika, iż zamówienie nie zostanie zrealizowane w całości samodzielnie przez wykonawcę, tylko przy pomocy innych podmiotów. Charakter i zakres prac, które wykona inny podmiot wskazuje jednoznacznie na umowę o podwykonawstwo, w myśl art. 2 pkt. 9b ustawy Pzp. Zmiana w sposobie wykonania zamówienia na etapie oceny ofert stanowi niedopuszczalną, po terminie składania ofert zmianę treści oferty, która nie może zostać zakwalifikowana jako inna omyłka polegająca na niezgodności treści oferty z SIWZ, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 27/04/2015 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2015-04-22 10:26:22)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2015-04-22 10:26:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2015-04-22 10:26:22)