logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 21 luty 2018 r.

WOP. 271.9.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

                Informuję, że w dniu 21 lutego 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Zakład Drogowy Antczak Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 13

62-090 Mrowino

Wartość brutto: 419 645,25 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny, czasu reakcji każdorazowego przystąpienia do robót od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego oraz okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 2 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty

w zł

[pkt]

 

Czas reakcji każdorazowego przystąpienia do robót od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego

[pkt]

Okres gwarancji

w m-ach

[pkt]

 

 

 

Łączna liczba punktów

1.

Konsorcjum:

Lider - Firma Usługowo-Handlowa ANNA Anna Białobrzycka

Ul. Wodna 18

62-200 Gniezno

Partner - Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki

Os. K. Wielkiego 14A/1

62-200 Gniezno

1 481 473,50

[17,00]

 

 

 

 

48 godzin

[0,42]

12

[6,67]

 

 

 

 

 

24,09

1.

Zakład Drogowy Antczak Sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 13

62-090 Mrowino

419 645,25

[60]

1 godzina

[20]

36

20]

100

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 27/02/2018 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2018-02-22 09:29:35)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2018-02-22 09:29:35)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2018-02-22 09:29:35)