logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 22 stycznia 2013r.

ZP.271.4.2013

Z A W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o zamówienie publiczne

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi geodezyjne

Informuję, że w dniu 22 stycznia 2013r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługi geodezyjne.

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy:

Andrzej Dziurkiewicz Usługi Geodezyjne

Wichrowe Wzgórze 10 lok. 106

61-674 Poznań

Cena brutto: 42 080,00 zł

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu.

Ponadto informuję, że w postępowaniu:

Wykluczono wykonawców:

KADEX Geodezja POLSKA Sp. z o.o.

Uzasadnienie - Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie uzupełnił dokumentów. W związku z tym wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odrzucono ofertę nr 3

KADEX Geodezja POLSKA Sp. z o.o.

Uzasadnienie - Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.3 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zestawienie ofert wraz z cenami brutto i przyznaną punktacją:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Punktacja

1.

 BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH POMIAR

Ul. Międzychodzka 14

62-045 Pniewy

 

53 013,00 zł

97

2.

BIURO USŁUG GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH

Mgr Edward Nowak

Os. Tysiąclecia 22/4

61-255 Poznań

48 050,00 zł

98

3.

KADEX Geodezja POLSKA Sp. z o.o.

Ul. Jackowskiego 9/3

60-508 Poznań

 

71 566,32 zł

Oferta odrzucona

4.

Andrzej Dziurkiewicz - Usługi Geodezyjne

Os. Wichrowe Wzgórze 10 lok. 106

61-674 Poznań

 

42 080,00 zł

100

5.

GEOX Usługi Geodezyjne Rafał Gładysiak

Ul. M. Konopnickiej 33

64-530 Kaźmierz

 

44 324,28 zł

99

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 27.01.2013 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2013-01-23 10:00:56)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2013-01-23 10:00:56)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2013-01-23 10:00:56)