logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 22 stycznia  2010 r.

BOP. 3413-112/09

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na dostawę i montaż wyposażenia pomieszczeń

Szkoły Podstawowej w Lusówku

 

 

 

 

         Informuje, że w dniu 21 stycznia 2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wyposażenia pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Lusówku.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez firmę:

 

METALBIT Andrzej Kończyk

ul. Zwycięzców 26

78-460   Barwice

w cenie 41.846,00 zł brutto.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

Jednocześnie jako informację o odrzuconej ofercie załączam druk ZP-19.

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-19

            - druk ZP-21

Pobierz: druki

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-01-22 13:34:41)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-01-22 13:34:41)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-01-22 13:34:41)