logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 21 grudnia 2017 r.

WOP. 271.65.2017

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

           

Informuję, że w dniu 21 grudnia 2017 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Poczta Polska SA

Ul. Rodziny Hiszpańskich 8

00-940 Warszawa

Cena brutto: 434 231,95 zł.

 

Bilans ceny i liczby osób zatrudnionych na umowę o pracę był najkorzystniejszy. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty

w zł

[pkt]

 

Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

Poczta Polska SA

Ul. Rodziny Hiszpańskich 8

00-940 Warszawa

434 231,95

[60]

58 388

[40]

100

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 21.12.2017 r.

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2017-12-21 10:24:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2017-12-21 10:24:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2017-12-21 10:24:00)