logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 20 grudnia 2016 r.

ZP. 271.65.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

               

 

Informuję, że w dniu 20 grudnia 2016 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Przystaniowej w Lusówku.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

TAR - DROG Sp. z o.o. Sp. K.

Ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

Wartość brutto: 689 790,16 zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 11 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

 

Łączna liczba punktów

1.

Firma Budowlana JAMAL Jan Pieprz

Ul. Strzelecka 5

64-920 Piła

1 121 683,88

[36,90]

84

[40]

76,90

2.

Konsorcjum:

Lider: INFRAKOM KOŚCIAN

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

spółka komandytowa

ul. Feliksa Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

Partner: INFRAKOM Sp. z o.o.

Ul. F. Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

793 050,32

[52,19]

84

[40]

92,19

3.

PUH BUD-BRUK

Ryszard Mielcarek

Ul. Wybickiego 7

64-020 Czempiń

762 830,82

Po poprawieniu omyłki

[x]

84

[x]

x

4.

Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki

Os. Kazimierza Wielkiego 14a/1

62-200 Gniezno

760 740,86

[54,40]

84

[40]

94,40

5.

PUB „BRUKPOL" S.C.

Strzelce Wielkie 81C

63-820 Piaski

778 940,55

[x]

84

[x]

x

6.

DROGBET WIECZOREK Sp.j.

Ul. Rolna 8-10 Baranowo

62-081 Przeźmierowo

772 702,81

[53,56]

84

[40]

93,56

7.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

RAT-BUD Jacek Ratajczak

Ul. Kasztanowa 7

62-004 Czerwonak

750 359,43

[x]

84

[x]

x

8.

DROBUD Sp. z o.o.

Ul. Szarych Szeregów 25

60-462 Poznań

760 606,66

[54,41]

84

[40]

94,41

9.

Konsorcjum firm:

1.       Zakład Usług Wielobranżowych

JACH-GUM Stanisław Jachimowski

Ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań

2.       Zakład Budowlano-Drogowy

Robert Jachimowski

Ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań

785 201,52

[x]

84

[x]

x

10.

Brukarstwo Kasprzak Sp. z o.o.

Ul. D. Cieszyńskiego 10

63-720 Koźmin Wlkp.

709 980,00

[58,29]

84

[40]

98,29

11.

TAR - DROG Sp. z o.o. Sp. K.

Ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

689 790,16

Po poprawieniu omyłki

[60]

84

[40]

100

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmy i odrzucono ich oferty:

 

PUH BUD-BRUK Ryszard Mielcarek Ul. Wybickiego 7 64-020 Czempiń - Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp, ponieważ nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, uzupełniając na wezwanie Zamawiającego dokument, nie potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak Ul. Kasztanowa 7 62-004 Czerwonak - Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp, ponieważ nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania, poprzez nieprzedłożenie wymaganego przez Zamawiającego, a niezbędnego do przeprowadzenia postępowania oświadczenia.  Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. Oferta została odrzucona również na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny zaproponowanej w ofercie.

 

Konsorcjum firm:

1. Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM Stanisław Jachimowski Ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań

2. Zakład Budowlano-Drogowy Robert Jachimowski Ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań

Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp, ponieważ nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, poprzez nieprzedłożenie wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. Oferta została odrzucona również na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny zaproponowanej w ofercie.

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono również ofertę firmy PUB „BRUKPOL" S.C. Strzelce Wielkie 81C 63-820 Piaski - oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny zaproponowanej w ofercie.

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 27/12/2016 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-12-21 09:26:45)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-12-21 09:26:45)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-12-21 09:26:45)