logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 21 grudnia 2016 r.

ZP. 271.64.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

               

Informuję, że w dniu 21 grudnia 2016 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia drogowego ul. Skórzewskiej w Wysogotowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

EL-MAR Sp. z o.o.

Plac Wolności 16/5

46-380 Dobrodzień

Wartość brutto: 157 675,35 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

 

W postępowaniu złożono 4 oferty.

  Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

 

Łączna liczba punktów

1.

EL-MAR Sp. z o.o.

Plac Wolności 16/5

46-380 Dobrodzień

157 675,35

Po poprawieniu omyłki

[60]

 

84

[40]

100

2.

EKO 2007 Sp. z o.o.

Ul. Kcyńska 15

85-304 Bydgoszcz

276 502,77

[x]

61

[x]

x

3.

SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j.

Ul. Podgórna 6

62-051 Łęczyca

166 050,00

[56,97]

84

[40]

96,97

4.

SerwisDrogowy.Pl Sp. z o.o.

Ul. Stefańskiego 2

62-002 Suchy Las

158 722,19

[59,60]

84

[40]

99,60

 

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono ofertę firmy EKO 2007 Sp. z o.o. Ul. Kcyńska 15 85-304 Bydgoszcz.

Powód odrzucenia:

Wykonawca odrzucony na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie załączył do oferty kosztorysu, co było wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 27/12/2016 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-12-21 12:35:43)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-12-21 12:35:43)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-12-21 12:35:43)