logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 21 grudnia 2015 r.

ZP. 271.47.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

                Informuję, że w dniu 21 grudnia 2015 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rewitalizację zespołu pałacowo-parkowego w Jankowicach

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

 

Firma Budowlana DOTA Sp. z o.o. Sp.k.

              ul. Perzycka 22

     60-182 Poznań

     Cena brutto: 7 959 888,32 zł.

Oferta otrzymała 100 punktów. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 12 ofert.

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

 

Okres gwarancji w m-ach

1.

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane AGAD Sp. z o.o.

Ul. Chrzanowskiego 23B

87-100 Toruń

10 351 585,60

60

2.

Firma Architektoniczno-Budowlana Restauracji Zabytków ARCHITEKTON

Leszek Peljan, Leszek Link Sp.j.

Rynek 4a

67-200 Głogów

9 725 258,77

60

3.

RESTAURO Sp. z o.o.

Ul. Wola Zamkowa 6

87-100 Toruń

11 372 854,47

72

4.

Firma Budowlana DOTA Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Perzycka 22

60-182 Poznań

7 960 618,04

84

5.

AKBiK Sp. z o.o.

Ul. Wagonowa 6

53-609 Wrocław

8 499 840,50

84

6.

Konsorcjum:

Lider - MD KONS Sp. z o.o.

Żydówko 6, 62-260 Łubowo

Uczestnik - Zakład Budowlano-Sztukatorski Konserwacja Zabytków Marian Domaniecki

Ul. Sobotecka 10

60-161 Poznań

8 927 622,47

60

7.

Konsorcjum:

1.        Firma Budowlano-Sztukatorska i Renowacji Zabytków Sebastian Domaniecki

Ul. Rydzowa 15, 64-530 Kaźmierz

2.        Demiurg Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań

3.        PUH Bud-Bruk Ryszard Mielcarek

Ul. Józefa Wybickiego 7, 64-020 Czempiń

11 198 864,85

60

8.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlano-Handlowe KRÓL Sp. j.

Ul. Cegielniana 1

62-650 Kłodawa

9 299 852,09

61

9.

POS-REMAL Sławomir Świtała

Michorzewo ul. Polna 1

64-316 Kuślin

7 533 520,20

60

10.

ORLIKON Sp. z o.o.

Ul. Za Groblą 1

61-860 Poznań

9 347 345,57

60

11.

FURMANEK RENEWAL SP. Z o.o. S.K.A.

UL. Świetokrzyska 9

26-021 Daleszyce

9 997 575,62

84

12.

Scalio Sp. z o.o.

Orzeszkowo 32

64-420 Kwilcz

9 073 734,51

84

 

Zamawiający informuje że z postepowania wykluczono wykonawcę:

 

POS-REMAL Sławomir Świtała Michorzewo ul. Polna 1  64-316 Kuślin, wykonawca wykluczony na podstawie art.24 ust.2 pkt.2  - złożone w postępowaniu wadium nie zabezpiecza oferty zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gwarancja bankowa nie uwzględnia znowelizowanych przepisów art. 46 ust. 4a w zakresie przesłanek do zatrzymania wadium przywołując przepisy nieaktualne z roku 2010.

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono oferty nw. wykonawców:

 

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane AGAD Sp. z o.o. ul. Chrzanowskiego 23B 87-100 Toruń - oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. W kosztorysie sanitarnym w dziale instalacje wodociągowe nie uwzględniono pozycji:

- Naczynie przeponowe 80l do wody użytkowej

 - Neutralizator kondensatu ze spalin

 

 

Firma Architektoniczno-Budowlana Restauracji Zabytków ARCHITEKTON Leszek Peljan, Leszek Link Sp.j. Rynek 4a 67-200 Głogów - oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

Kosztorys ofertowy - budowlany

Poz. 120

Jest „Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych „Gres" o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej „Atlas" o grubości warstwy 4 mm"

Powinno być „Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" techniczny mat. antypoślizgowość R 10 format 30x30"

Poz. 121

Jest „Posadzki jednobarwne z płytek ceramicznych cm na zaprawie klejowej o grubości warstwy 4 mm"

Powinno być „Posadzki jednobarwne z płytek ceramicznych 40x40 cm na zaprawie klejowej o grubości warstwy 4 mm ścieralność klasa 3/750"

Poz. 129

Jest „Licowanie ścian o powierzchni do 5 m2 płytkami na zaprawie klejowej ATLAS, przy grubości warstwy klejącej 5 mm i użyciu płytek glazurowanych o wymiarach: 15x15"

Powinno być „Licowanie ścian o powierzchni do 5 m2 płytkami na zaprawie klejowej ATLAS, przy grubości warstwy klejącej 5 mm i użyciu płytek glazurowanych o wymiarach: 25x40"

Poz. 203

Jest „Paraizolacyjna podposadzka z papy samoprzylepnej"

Powinno być „Paroizolacja podposadzkowa z folii"

 

Kosztorys ofertowy - zagospodarowanie terenu

Poz. 39

Jest 16,960m2 wartość 123,64zł

Powinno być 17,00m2 wartość 123,93zł

 

Kosztorys ofertowy - instalacje sanitarne

W kosztorysie sanitarnym w dziale instalacje wodociągowe nie uwzględniono pozycji:

- „Kurtyna powietrza zimna"

- „Naczynie przeponowe 80l do wody użytkowej"

- „Neutralizator kondensatu ze spalin"

 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlano-Handlowe KRÓL Sp. j. ul. Cegielniana 1 62-650 Kłodawa - oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

Kosztorys ofertowy - budowlany

Poz. 129

Jest „Licowanie ścian o powierzchni do 5 m2 płytkami na zaprawie klejowej ATLAS, przy grubości warstwy klejącej 5 mm i użyciu płytek glazurowanych o wymiarach: 15x15 cm"

Powinno być „Licowanie ścian o powierzchni do 5 m2 płytkami na zaprawie klejowej ATLAS, przy grubości warstwy klejącej 5 mm i użyciu płytek glazurowanych o wymiarach: 25x40"

 

Kosztorys ofertowy - instalacje sanitarne

W kosztorysie sanitarnym w dziale instalacje wodociągowe nie uwzględniono pozycji:

- Naczynie przeponowe 80l do wody użytkowej

 - Neutralizator kondensatu ze spalin

 

 

 

POS-REMAL Sławomir Świtała Michorzewo ul. Polna 1  64-316 Kuślin - oferta została odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 - wykonawca wykluczony z postepowania oraz art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.

W kosztorysie sanitarnym w dziale 4 instalacje wodociągowe nie uwzględniono pozycji:

- Naczynie przeponowe 80l do wody użytkowej

- Neutralizator kondensatu ze spalin

 

Ocena ofert nieodrzuconych z uwzględnieniem poprawek omyłek rachunkowych:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

 

Okres gwarancji w m-ach

Łączna liczba punktów

1.

RESTAURO Sp. z o.o.

Ul. Wola Zamkowa 6

87-100 Toruń

11 364 302,67

 [67,94]

72

[2,57]

70,51

2.

Firma Budowlana DOTA Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Perzycka 22

60-182 Poznań

7 959 888,32

[97]

84

[3]

100

3.

AKBiK Sp. z o.o.

Ul. Wagonowa 6

53-609 Wrocław

8 499 848,00

[90,84]

84

[3]

93,84

4.

Konsorcjum:

Lider - MD KONS Sp. z o.o.

Żydówko 6, 62-260 Łubowo

Uczestnik - Zakład Budowlano-Sztukatorski Konserwacja Zabytków Marian Domaniecki

Ul. Sobotecka 10

60-161 Poznań

8 927 622,46

 [86,49]

60

[2,14]

88,63

5.

Konsorcjum:

Firma Budowlano-Sztukatorska i Renowacji Zabytków Sebastian Domaniecki

Ul. Rydzowa 15, 64-530 Kaźmierz

Demiurg Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań

PUH Bud-Bruk Ryszard Mielcarek

Ul. Józefa Wybickiego 7, 64-020 Czempiń

11 183 651,99

[69,04]

60

[2,14]

71,18

6.

ORLIKON Sp. z o.o.

Ul. Za Groblą 1

61-860 Poznań

9 347 319,86

[82,60]

60

[2,14]

84,74

7.

FURMANEK RENEWAL SP. Z o.o. S.K.A.

UL. Świetokrzyska 9

26-021 Daleszyce

9 989 690,99

[77,29]

84

[3]

80,29

8.

Scalio Sp. z o.o.

Orzeszkowo 32

64-420 Kwilcz

9 073 715,71

[85,09]

84

[3]

88,09

 

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 28/12/2015 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2015-12-21 13:17:37)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2015-12-21 13:18:07)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2015-12-21 13:18:07)