logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 21 grudnia 2015 r.

ZP. 271.50.2015

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

           

Informuję, że w dniu 21 grudnia 2015 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

 

Poczta Polska SA Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego Region Sprzedaży Poznań Dział Kluczowych Klientów

ul. T. Kościuszki 77, 60-949 Poznań

cena brutto - 130 466,40 zł.

liczba punktów - 100 (cena: 90 pkt.; sposób zatrudnienia osób, które będą realizować przedmiot zamówienia: 10 pkt.)

 

Bilans kryteriów: ceny i terminu płatności był najkorzystniejszy.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 21.12.2015 r.

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2015-12-21 09:01:39)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2015-12-21 09:02:13)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2015-12-21 09:02:13)