logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 20 listopada 2014 r.

ZP. 271.69.2014

 

Z A W I A D O M I E N I E

O   W Y B O R Z E    N A J K O R Z Y S T N I E J S Z E J    O F E R T Y

 

                Informuję, że w dniu 20 listopada 2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę pasa drogowego ulicy Szkolnej w Tarnowie Podgórnym - etap III.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

IVESTON Sp. z o.o.

Ul. Obrzycka 133, 64-600 Oborniki

Cena brutto: 2 539 950,00zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  4 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

Liczba uzyskanych punktów

1.

Strabag Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

2 661 095,47

98

2.

COLAS Polska Sp. z o.o.

Ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie

2 764 783,75

97

3.

INFRAKOM Sp. z o.o.

Ul. F. Nowowiejskiego 4,

64-000 Kościan

2 611 473,64

99

4.

IVESTON Sp. z o.o.

Ul. Obrzycka 133, 64-600 Oborniki

2 539 950,00

100

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 21/11/2014r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-11-21 10:24:36)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-11-21 10:26:04)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-11-21 10:26:04)