logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 20 października 2016 r.

ZP. 271.48.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

                Informuję, że w dniu 20 października 2016 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie rozbudowy pasa drogowego ul. Leśnej w Przeźmierowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Konsorcjum:

Lider: INFRAKOM Kościan Sp. Z o.o. Sp.k. Ul. Nowowiejskiego 4 64-000 Kościan

Partner: INFRAKOM Sp. Z o.o. Ul. Nowowiejskiego 4 64-000 Kościan

Wartość brutto: 1 916 511,98 zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 5 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt.]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt.]

 

Łączna liczba punktów

1.

Konsorcjum:

Lider: INFRAKOM Kościan Sp. Z o.o. Sp.k.

Ul. Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

Partner: INFRAKOM Sp. Z o.o.

Ul. Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

1 916 511,98

[60]

84

[40]

100

2.

PUB BRUKPOL s.c.

Strzelce Wielkie 81C

63-820 Piaski

1 866 598,53

[x]

84

[x]

x

3.

TAR-DROG sp. Z o.o. Sp.k.

Ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

2 188 849,04

[52,53]

84

[40]

92,53

4.

Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa

Dariusz Białobrzycki

Os. Kazimierza Wielkiego 14a/1

62-200 Gniezno

2 333 833,03

[49,27]

84

[40]

89,27

5.

IVESTON Sp. Z o.o.

Ul. Obrzycka 133

64-600 Oborniki

1 313 924,75

[x]

84

[x]

x

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono firmę IVESTON Sp. Z o.o. Ul. Obrzycka 133 64-600 Oborniki i odrzucono jej ofertę.

Podstawa wykluczenia:

Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp, ponieważ nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie uzupełnił dokumentu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. Dodatkowo Wykonawca został odrzucony również na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Brak w kosztorysie ofertowym Wykonawcy części kosztorysu branży drogowej: nie wyceniono pozycje od 88 do 100.

 

Zamawiający odrzucił również z postępowania ofertę PUB BRUKPOL s.c. Strzelce Wielkie 81C 63-820 Piaski

Powód odrzucenia:

Wykonawca został odrzucony na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Brak w kosztorysie ofertowym branży drogowej wycenionej pozycji nr 100 (inwentaryzacja powykonawcza).

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 26/10/2016 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-10-21 09:32:05)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-10-21 09:32:05)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-10-21 09:32:05)