logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 21 października 2010 r.

BOP.3412-71/10

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu

długoterminowego w wysokości 20.000.000 PLN

 

 

 

 

            Informuje, że w dniu 20 października 2010 r. zostało rozstrzygnięte  postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego
w wysokości 20.000.000 PLN

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez:

 

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Centrum Bankowości Korporacyjnej Północno-Zachodniej

ul. Piekary 7

61-823   Poznań

w cenie 4.660.336,92 zł brutto.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 02 listopada 2010 r.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-21

Pobierz: druki

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-10-21 10:00:11)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-10-21 10:00:11)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-10-21 10:00:11)