logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 21 lipca 2014 r.

ZP. 271.32.2014

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 21 lipca 2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Lusówku - II etap.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

PHU DROMAC Maciej Dobrowolski

Ul. Staszica 18, 66-300 Międzyrzecz

Cena brutto: 4 332 689,59 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  4 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

Liczba uzyskanych punktów

1.

Usługi Ogólnobudowlane Roman Dziubiński

Ul. Reymonta 8h/8, 64-800 Chodzież

4 506 172,45

x

2.

PPHU MAREX Zakład Ogólnobudowlany

Ul. Wiśniowa 45, 60-185 Skórzewo k/Poznania

4 752 754,21

98

3.

Przedsiębiorstwo Techniczne inż. Stanisław Snela

Ul. Wodna 16, 64-030 Śmigiel

4 632 695,48

99

4.

PHU DROMAC Maciej Dobrowolski

Ul. Staszica 18, 66-300 Międzyrzecz

4 332 689,59

100

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono ofertę firmy: Usługi Ogólnobudowlane Roman Dziubiński Ul. Reymonta 8h/8, 64-800 Chodzież, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie wycenił w ofercie poniższych pozycji kosztorysowych:

Pomiary elektryczne

jednostka

Obmiar

Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz

Sz.

20,00

Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy

Szt.

1,00

Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny

Szt.

19,00

Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar pierwszy

Szt.

1,00

Pomiar rezystancji izolacji obwód 3-fazowy pomiar następny

Szt.

1,00

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 26/07/2014r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-07-21 12:35:25)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-07-21 12:35:25)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-07-21 12:35:25)