logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 21 lipca 2014 r.

ZP. 271.33.2014

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 21 lipca 2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową Szkoły Podstawowej w Lusówku - II etap.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji Jacek Müller

Ul. Szafranowa 26/1, 62-064 Plewiska

Cena brutto: 24 000,00 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  14 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Liczba uzyskanych punktów

1.

Tadeusz Kurek

Ul. Konopnickiej 4a, 59-940 Stary Węgliniec

73 800,00

x

2.

Spółdzielnia Obsługi Inwestycyjnej DOMPIL

Ul. Sikorskiego 33, 64-920 Piła

98 277,00

91

3.

Powiernictwo KORDEK Biuro Obsługi Budownictwa Stanisław Kordek

Ul. Noskowskiego 13A/20, 80-170 Gdańsk

62 730,00

93

4.

Zbigniew Frankowski

Bogucin 84, 87-811 Fabianki

58 000,00

94

5.

Europrojekt Sp. z o.o.

Ul. Klecińska 5, 54-413 Wrocław

44 280,00

96

6.

DRAKAN Anna Wylegalska-Berwid

Konarskie 61L, 62-035 Kórnik

79 789,00

x

7.

PRO-BUD Projektowanie, nadzorowanie, zarządzanie i wykonawstwo budowlane Krzysztof Kaźmierczak

Ul. J. Porazińskiej 52/1, 60-195 Poznań

48 831,00

x

8.

Budconsult Doradztwo Budowlane

Ul. Chrobrego 29, 64-720 Lubasz

33 210,00

98

9.

Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji Jacek Müller

Ul. Szafranowa 26/1, 62-064 Plewiska

24 000,00

100

10.

Zakład Obsługi Inwestycji INBUD s.c.

Andrzej Cija, Jan Pawlęty

Os. Słowackiego 24, 64-980 Trzcianka

33 702,00

97

11.

 

 

Sabre Tomasz Szabelski

Ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina

79 937,70

92

12.

 

 

Jan Grzempa

Ul. Kaźmierczaka 10, 64-000 Kościan

35 700,00

x

13.

MD PROJEKT inż. Dariusz Śródecki

Ul. Półwiejska 5, 62-025 Kostrzyn

45 270,10

95

14.

Biuro Obsługi Budownictwa Kazimierz Symko

Ul. Grunwaldzka 80/1, 60-311 Poznań

32 000,00

99

 

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmy i odrzucono ich oferty:

1.    Tadeusz Kurek Ul. Konopnickiej 4a, 59-940 Stary Węgliniec - wykonawca wykluczony z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp i tym samym nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana została za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

2.    DRAKAN Anna Wylegalska-Berwid Konarskie 61L, 62-035 Kórnik - wykonawca wykluczony z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp i tym samym nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana została za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

3.    PRO-BUD Projektowanie, nadzorowanie, zarządzanie i wykonawstwo budowlane Krzysztof Kaźmierczak Ul. J. Porazińskiej 52/1, 60-195 Poznań - wykonawca wykluczony z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp i tym samym nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana została za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

4.    Jan Grzempa Ul. Kaźmierczaka 10 64-000 Kościan - wykonawca wykluczony z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca uzupełniając dokumenty na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana została za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 26/07/2014r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-07-21 13:26:49)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-07-21 13:26:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-07-21 13:26:49)