logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 20 lipca 2009 r.

BOP. 3411-57/09

 

OGŁOSZENIE

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji

projektowej budowy dróg na terenie gminy Tarnowo Podgórne

 

 

 

         Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 17 lipca 2009 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg na terenie gminy Tarnowo Podgórne.

W obu częściach wybrano ofertę następującej firmy

Pracownia ELITON

Justyna Zbytniewska

Skórzewo ul. Poziomkowa 9

60-185   Poznań

 

Część I  - w cenie 48.800,00 zł brutto

Część II - w cenie 41.480,00 zł brutto

 

W każdej części wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-21

Pobierz: druki

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-07-21 10:14:45)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-07-21 10:14:45)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-07-21 10:14:45)