logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 20 czerwca 2013 r.

 

 

 

 

ZP. 271.29.2013

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 20 czerwca 2013r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ścieżki rowerowej Batorowo-Lusowo, Gmina Tarnowo Podgórne.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu COLAS Polska Sp. Z o.o. Ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie.

Cena brutto: 1 396 963,95zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  4 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

Liczba uzyskanych punktów

1.

Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych TAR-DROG s.c.

Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne

1 549 544,85

98

2.

COLAS Polska Sp. Z o.o.

Ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie

1 396 963,95

100

3.

POL-DRÓG KOŚCIAN Sp. Z o.o.

Bonikowo, ul. Dworcowa 29, 64-000 Kościan

1 707 236,36

97

3.

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Adres do korespondencji: Ul. Obornicka 235 B

60-650 Poznań

1 539 596,85

(po poprawieniu omyłki)

99

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 21/06/2013r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-06-21 09:57:56)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-06-21 09:57:56)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-06-21 09:57:56)